Biomolecules & Therapeutics : eISSN 2005-4483 / pISSN 1976-9148

Cited by CrossRef (9)

 1. Yi Zhou, Dezhu Zhao. Application of convolutional neural network-based biosensor and electroencephalogram signal in sleep staging. J Ambient Intell Human Comput 2021
  https://doi.org/10.1007/s12652-021-03076-1
 2. Hye Jin Jee, Sang Goo Lee, Katrina Joy Bormate, Yi-Sook Jung. Effect of Caffeine Consumption on the Risk for Neurological and Psychiatric Disorders: Sex Differences in Human. Nutrients 2020;12:3080
  https://doi.org/10.3390/nu12103080
 3. Jennifer L. Marsella, Katherine M. Sharkey. Three Decades of Progress in Sleep Disorders and Sleep Health for Women. Gender and the Genome 2020;4:247028972094187
  https://doi.org/10.1177/2470289720941870
 4. Shireen Sindi, Sima Toopchiani, Mariagnese Barbera, Krister HÃ¥kansson, Jenni Lehtisalo, Anna Rosenberg, Ruth Stephen, Chinedu Udeh-Momoh, Miia Kivipelto. Sex and Gender Differences in Alzheimer's Disease. 2020.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819344-0.00013-2
 5. Haifan Yang, Jiangang Xie, Wei Mu, Xiaofei Ruan, Jinming Zhang, Li Yao, Zhijun Diao, Meilin Wu, Yongfeng Li, Wei Ren, Jing Han. Tea polyphenols protect learning and memory in sleep-deprived mice by promoting AMPA receptor internalization. 2020;31:857
  https://doi.org/10.1097/WNR.0000000000001462
 6. Jing Guo, Meng-Ping Lou, Lin-Lin Hu, Xin Zhang. Uncovering the pharmacological mechanism of the effects of the Banxia-Xiakucao Chinese Herb Pair on sleep disorder by a systems pharmacology approach. Sci Rep 2020;10
  https://doi.org/10.1038/s41598-020-77431-1
 7. Mao Li, Rui Lan, Yong Wen, Kejin Shi, Dongdong Yang. Guipi decoction for insomnia. 2020;99:e21031
  https://doi.org/10.1097/MD.0000000000021031
 8. Yee-Lam E. Chan, Chih-Ming Cheng, Mao-Hsuan Huang, Huey-Jane Lee, Li-Yu Tang, Chia-Fen Tsai. Risk factors for mild behavioral impairment in non-demented geriatrics: a population-based survey in Taiwan. Int. Psychogeriatr. 2021:1
  https://doi.org/10.1017/S1041610221000491
 9. Shiya Shen, Xiaoxiao Li, Rui Li, Dan Huang, Xiaoyan Zhao, Xiaohan Zhang, Qingfeng Hao, Qigang Sun, Haohai Tong, Xinyu Zheng, Yelongzi Cao, Shuning Liu, Hui Zhu, Hu Liu. Association of sleep disorders with subfoveal choroidal thickness in preschool children. Eye 2021
  https://doi.org/10.1038/s41433-021-01489-y